Ανεβατό

Anevato

Παράγεται στο Νομό Γρεβενών και στην επαρχία Βοΐου Νομού Κοζάνης, από γάλα πρόβειο ή γίδινο ή από μίγμα αυτών.

Είναι μαλακό κοκκώδες τυρί, λευκού χρώματος, με υπόξινη, ευχάριστη γεύση και άρωμα, χωρίς σχήμα και περίβλημα, χωρίς τρύπες και με μαλακή μάζα, που σερβίρεται με κουτάλι. Έχει μέγιστη υγρασία 60% κατά βάρος και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 45% κατά βάρος.

Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τυριού πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις προαναφερθείσες περιοχές και από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφομένων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού, η διατροφή των οποίων πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.

Για την παρασκευή του τυριού αυτού, το γάλα τοποθετείται σε χώρο με θερμοκρασία 18-22 οC μέχρις ότου αποκτήσει οξύτητα 35 οD περίπου.

Στη συνέχεια τοποθετείται σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 2-4 οC όπου παραμένει για 24 ώρες. Κατόπιν θερμαίνεται στους 12-14 οC και προστίθεται σε αυτό ποσότητα πυτιάς επαρκής να προκαλέσει την πήξη σε 12 ώρες περίπου. Ακολουθεί διαίρεση και παραμονή του τυροπήγματος στον τυρολέβητα για 12 περίπου ώρες, στράγγιση, ξηρό επιφανειακό αλάτισμα και ωρίμανση του τυριού για δύο τουλάχιστον μήνες.

Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα | επιστροφή