Γαλοτύρι

Galotyri

Ένα από τα παλαιότερα τυριά που παράγεται στις περιοχές Ηπείρου και Θεσσαλίας από γάλα πρόβειο ή γίδινο ή από μίγμα αυτών.

Είναι μαλακό τυρί αλοιφώδους υφής, χωρίς επιδερμίδα, με υπόξινη, ευχάριστη, δροσερή γεύση και άρωμα. Καταναλώνεται ως επιτραπέζιο τυρί. Έχει μέγιστη υγρασία 75% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40%.

Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τυριού προέρχεται αποκλειστικά από τις προαναφερθείσες περιοχές και από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφομένων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού, η διατροφή των οποίων πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.

Για την παρασκευή του τυριού αυτού, το γάλα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και τοποθετείται σε δοχεία, κατά προτίμηση πήλινα, για 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστίθεται αλάτι σε ποσοστό 3-4%, και αφήνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επί δύο ημέρες κατά τις οποίες αναδεύεται κατά διαστήματα, οπότε σταδιακά αναπτύσσεται οξύτητα. Το αλατισμένο και οξυνισμένο βιολογικά γάλα, με ή χωρίς προσθήκη πυτιάς, τοποθετείται στη συνέχεια σε υφασμάτινους ή δερμάτινους σάκους (τουλούμια) ή σε ξύλινα βαρέλια.

Ο ανωτέρω χειρισμός επαναλαμβάνεται στο γάλα των επόμενων αλμέξεων μέχρις ότου τα τουλούμια, τα βαρέλια ή οι υφασμάτινοι σάκοι γεμίσουν.

Οι ανωτέρω περιέκτες κλείνονται αεροστεγώς και μεταφέρονται σε ψυχρές ξηρές αποθήκες σε θερμοκρασία μικρότερη των 8 οC, όπου παραμένουν για δύο (2) τουλάχιστον μήνες στην περίπτωση που παρασκευάζονται από νωπό γάλα.

Κατά το διάστημα αυτό αποβάλλεται υγρασία από τους περιέκτες με βραδύ ρυθμό, οπότε ωριμάζει το τυρί και αποκτά τα ιδιαίτερα ευχάριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.

Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα | επιστροφή