Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo

Παράγεται στο Νομό Χανίων της νήσου Κρήτης από γάλα πρόβειο ή γίδινο ή από μίγμα αυτών.

Είναι ένα επιτραπέζιο μαλακό αλοιφώδες τυρί με λευκό χρώμα, με υπόξινη, ευχάριστη, δροσερή γεύση και άρωμα. Η μάζα του είναι συνεκτική χωρίς οπές. Έχει μέγιστη υγρασία 65% κατά βάρος και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 50% κατά το βάρος.

Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τυριού πρέπει να είναι καλής ποιότητας, νωπό ή παστεριωμένο. Πρέπει να προέρχεται από περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού και το γάλα επίσης να προέρχεται από φυλές αιγών και προβάτων παραδοσιακά εκτρεφομένων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού, η διατροφή των οποίων πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της ίδιας περιοχής.

Για την παρασκευή του τυριού αυτού, η πήξη του γάλακτος γίνεται σε θερμοκρασία 18 - 25οC εντός δύο ωρών περίπου. Μετά την ολοκλήρωση της πήξης το τυρόπηγμα παραμένει για οξύνιση επί 24 ώρες περίπου. Στη συνέχεια, και χωρίς διαίρεση, μεταφέρεται σε υφασμάτινους σάκους ή τυρόπανα για στράγγιση. Στο στραγγισμένο τυρόπηγμα προστίθεται αλάτι 1% περίπου και το προϊόν είναι έτοιμο για κατανάλωση. Η παρασκευή του τυριού αυτού γίνεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής που παράγεται το γάλα.

Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα | επιστροφή